Θεραπεία άπνοιας - ροχαλητού

Διακοπή ή μείωση πάνω από 5% της ροής αέρα για πάνω από 10” ορίζεται ως άπνοια ή υπόπνοια αντίστοιχα.

Υπάρχουν 3 τύποι:

Αποφρακτική
Κεντρική
Μικτή

Σήμερα το ΣΑΥ είναι συχνή διαταραχή (10-15% μεταξύ 30-60 ετών) και σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την υγεία και ζωή.

Τα συχνότερα συμπτώματα είναι:

Για τη διάγνωση και την εκτίμηση σοβαρότητας υπάρχουν ειδικές κλινικές ύπνου – ΣΑΥ όπου γίνεται λεπτομερής πολυπαραμετρική καταγραφή του ύπνου και των τυχόν συμπτωμάτων του.

Θεραπεία

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

FAX

210 6996 144

Αμπελόκηποι, 115 24

Μπέλλου Λουκά 1 & Πανόρμου

10 μέτρα από το μετρό Πανόρμου - έξοδος Λουκά Μπέλλου