Επιμήκυνση μύλης στα άνω δόντια, φωτογραφία μετεγχειρητικά και 4 χρόνια μετά αφού έχουν τοποθετηθεί όψεις πορσελάνης

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

FAX

210 6996 144

Αμπελόκηποι, 115 24

Μπέλλου Λουκά 1 & Πανόρμου

10 μέτρα από το μετρό Πανόρμου - έξοδος Λουκά Μπέλλου