Ενδοδοντική θεραπεία

Η ενδοδοντική θεραπεία («απονεύρωση») είναι η οδοντιατρική πράξη που διενεργoύμε προκειμένου να διατηρήσουμε κάποιο δόντι στον οδοντικό φραγμό του ασθενούς και να αποφύγουμε την απώλειά του.

Πρόκειται για θεραπευτική ενέργεια σε περιπτώσεις αποκάλυψης του πολφού, φλεγμονής ή αποστήματος λόγω τραυματισμού ή τερηδόνας. Μπορεί να είναι και σκόπιμη, λόγω εκτεταμένου τροχισμού του δοντιού, ώστε αυτό να αποτελέσει τμήμα μιας προσθετικής αποκατάστασης («γέφυρας»).

Αρκετοί γενικοί οδοντίατροι παραπέμπουν τους ασθενείς που χρειάζονται ενδοδοντική θεραπεία σε οδοντιάτρους οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευτεί στην Ενδοδοντία. Οι οδοντίατροι αυτοί ασχολούνται αποκλειστικά με την ενδοδοντία και έχουν εξειδικευμένο εξοπλισμό (χειρουργικό μικροσκόπιο, υπέρηχους ενδοδοντίας, μηχανοκίνητα συστήματα ενδοδοντίας, σύστημα ψηφιακής ακτινογραφικής απεικόνισης) προκειμένου να αυξήσουν στο μέγιστο το ποσοστό επιτυχίας των θεραπειών που αναλαμβάνουν. Συνήθως παραπέμπονται οι πιο δύσκολες ενδοδοντικές θεραπείες (δόντια με πολλές ρίζες, δύσκολη πρόσβαση ή πολύπλοκη ανατομία) οι οποίες, αν γίνουν από γενικό οδοντίατρο, δεν έχουν την καλύτερη πρόγνωση.

Αιτίες πολφικών νόσων

Η στενή βιολογική και ανατομική σχέση του πολφού με τους περιοδοντικούς ιστούς επιτρέπει την ανταλλαγή των τοξικών προϊόντων της φλεγμονής ή λοίμωξης ανάμεσα τους. Η σωστή ενδοδοντική θεραπεία συμβάλλει σημαντικά στην εξάλειψη μιας ενδοπεριοδοντικής βλάβης, όταν πρόκειται για βλάβη που οφείλεται στον πολφό. Όταν όμως το αίτιο της βλάβης προέρχεται από το μολυσμένο περιοδόντιο, τότε επιβάλλεται να γίνει θεραπεία και του περιοδοντίου και του πολφού μαζί, ώστε να εξαλειφθεί ο μικροβιακός παράγοντας. Γενικώς οι βλάβες που έχουν σαν προέλευση το περιοδόντιο, έχουν χειρότερη πρόγνωση συγκριτικά με τις βλάβες που προέρχονται από τον πολφό.

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι απαραίτητη, όταν ο πολφός έχει φλεγμονή ή λοίμωξη. Σε περίπτωση αναβολής της ενδοδοντικής θεραπείας υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερης εξάπλωσης της φλεγμονής ή της λοίμωξης που μπορεί να οδηγήσουν σε οξύ πόνο, απόστημα ενδοδοντικής αιτιολογίας ή και προσβολή των περιοδοντικών ιστών.

Στάδια ενδοδοντικής θεραπείας

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται αφαίρεση του μολυσμένου πολφού (νεύρου), καθαρισμός και απολύμανση της πολφικής κοιλότητας και τέλος έμφραξη της με ειδικά υλικά. Πραγματοποιείται είτε σε μια συνεδρία, όταν δεν έχει μολυνθεί ο πολφός, είτε σε διαδοχικές όταν υπάρχει απόστημα ή συρίγγιο, έως ότου επιτευχθεί ασηψία. Η εκτέλεση όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται κάτω από άσηπτες και χειρουργικές συνθήκες με την έννοια ότι το δόντι απομονώνεται από το στοματικό περιβάλλον με ένα ειδικό ελαστικό.

α) Σε τυχόν διατρήσεις, σπασίματος δοντιού ή άλλων βλαβών χρησιμοποιούμε νέα βιοσυμβατά – βιομιμητικά υλικά ενδοδοντίας ή οδοντικής χειρουργικής εξασφαλίζοντας αντοχή, αναδόμηση ή και αναγέννηση των οδοντικών ιστών (π.χ. οδοντίνης με ΜΤΑ, biodentine)
β) Σύγχρονα υλικά για τη διατήρηση της ζωτικότητας των δοντιών
γ) Βιομιμητικές εμφράξεις και αποκαταστάσεις των εν λόγω δοντιών (π.χ. άξονες υαλονημάτων, επανόρθωση μύλης με νέα δυνατά ρητινώδη υλικά). Βασιζόμαστε σε σύγχρονα υλικά και τεχνικές που μιμούνται πιστά τις φυσικομηχανικές-βιολογικές ιδιότητες των δοντιών (π.χ. ελαστικότητα, θραύση) μειώνοντας σημαντικά τυχόν προβλήματα και αποτυχίες παρελθόντος.

Προσθετική αποκατάσταση μετά από ενδοδοντική θεραπεία

Μετά από την τελική έμφραξη των ριζικών σωλήνων ακολουθεί η ανασύσταση του δοντιού (με ή χωρίς ενδορριζικούς άξονες) και η τοποθέτηση της προσθετικής αποκατάστασης η οποία μπορεί να είναι ένθετο, επένθετο ή στεφάνη ανάλογα με το πόσο εκτεταμένη είναι η απώλεια οδοντικής ουσίας.

Η προσθετική αποκατάσταση συχνά είναι απαραίτητη διότι τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια μακροπρόθεσμα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στα κατάγματα σε σύγκριση με τα ζωντανά δόντια.

Σημαντικός παράγοντας άριστης πρόγνωσης των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών είναι η τέλεια ερμητική έμφραξη των ριζικών σωλήνων, της κοιλότητας και των ορίων της παρασκευής (για έμφραξη ή προσθετική αποκατάσταση). Επίσης, πρέπει να γίνεται η αποκατάσταση εντός ενός-δύο μηνών το μέγιστο, λόγω τυχόν ενδεχόμενης μικροβιακής μόλυνσης του δοντιού ή και κατάγματος αυτού.

Σκόπιμη ενδοδοντική θεραπεία

Ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) σε υγιή δόντια πριν την προσθετική τους αποκατάσταση δεν είναι απαραίτητη όπως είναι ευρέως διαδεδομένο. Κατά τον τροχισμό ενδέχεται (μικρό ποσοστό) να τραυματιστεί ο υγιής πολφός του δοντιού και να χρειαστεί- τότε και μόνον- σκόπιμη ενδοδοντική θεραπεία. Επίσης, αν η διευθέτηση, κλίση, μέγεθος, θέση των δοντιών δυσχεραίνουν πλήρως την ολοκλήρωση προσθετικών εργασιών, μπορεί να γίνει σκόπιμη ενδοδοντική θεραπεία αυτών. Αισθητικοί, λειτουργικοί, συγκλειστικοί κ.α λόγοι μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην επιλογή της σκόπιμης αυτής εργασίας.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι δόντια που έχουν υποστεί μεγάλες βαθιές εμφράξεις (στα όρια πολφού), κατάγματα, ατύχημα, βίαια χτυπήματα, ορθοδοντικές μετακινήσεις, προσθετικές απακαταστάσεις, εμφανίζουν ένα ποσοστό 11%- 23% (βάσει βιβλιογραφίας) που μπορεί να δημιουργήσουν “προβλήματα” ή και νέκρωση του πολφού και να χρήζουν ενδοδοντικής θεραπείας.

Πρόγνωση

Ένα δόντι που έχει υποστεί ενδοδοντική θεραπεία μπορεί να παραμείνει στο στόμα για όλη τη ζωή αν έχουν ολοκληρωθεί σωστά όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας και της προσθετικής αποκατάστασης. Σημαντική συμβολή στη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος παρέχουν η σωστή στοματική υγιεινή και οι τακτικοί επανέλεγχοι στο οδοντιατρείο.

Σε περίπτωση που το θεραπευμένο δόντι παρουσιάσει συμπτώματα τα οποία συνυπάρχουν με την παρουσία κλινικών ή και ακτινογραφικών ενδείξεων, υπάρχουν 3 πιθανές θεραπείες, οι οποίες από την ηπιότερη προς την βαρύτερη για τον ασθενή είναι:

  1. η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας
  2. η χειρουργική αφαίρεση του ακρορριζίου του δοντιού ή ακρορριζεκτομή και
  3. η εξαγωγή του δοντιού, η οποία αποτελεί την πιο ανεπιθύμητη αλλά και πιο σπάνια λύση του προβλήματος

Γενικότερα όμως, οι επιπλοκές μετά από την ενδοδοντική θεραπεία είναι σπάνιες και συνήθως αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν συντηρητικότερα, με άριστα αποτελέσματα.

Εξοπλισμός

Μοτέρ Ενδοδοντίας και ηλεκτρονικός εντοπιστής ακρορριζίου

Σύστημα μεγέθυνσης με εξωτερική πηγή φωτός

Σύστημα υπερήχων

 Ψηφιακή ακτινογραφία

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας

FAX

210 6996 144

Αμπελόκηποι, 115 24

Μπέλλου Λουκά 1 & Πανόρμου

10 μέτρα από το μετρό Πανόρμου - έξοδος Λουκά Μπέλλου